آلبوم عکس

آلبوم عکس خونه خورشید
آلبوم عکس خونه خورشید
آلبوم عکس خونه خورشید
آلبوم عکس خونه خورشید
آلبوم عکس خونه خورشید 
Khoneh  Khorshid
خونه  خورشید
The most suitable home for ecotourism
North of Iran
مناسب ترین خانه اکوتوریسم
در چلاسر و جل و تکش،  شهرستان تنکابن
 رزرو+98  939 7156040  : Reservation
مدیریت خانم خورشید کوهستانی
Healthy and natural local food
اقامتی بیاد ماندنی
Stay memorable
محیط آرام و خانوادگی
Quiet and family environment
پیاده روی در جنگل
Walk in the jungle
دیدن آثار تاریخی اطراف
See the monuments around
گردش در طبیعت وحشی
Circulating in the wild
  و…
And…
خونه خورشید اقامتگاه بومگردی 
گردشگری در طبیعت و پیاده روی در جنگل و دیدن آثار تاریخی اطراف،  خوردن مفصل غذا های محلی سالم و طبیعی در محیط آرام و خانوادگی روستایی،  و در نهایت اقامتی بیاد ماندنی….
آلبوم عکس خونه خورشید
رزرو+98 939 7156040  : Reservation