آدرس

آدرس خونه خورشید
ایران – استان مازندران – شهرستان تنکابن – روستای سلیمان آباد – روستای چلاسر – روستای جل

عرض  جغرافیایی
36°    47'    2.75"  N
طول  جغرافیایی
50°    47'    0.41"  E
 آدرس خونه خورشید 
آدرس خونه خورشید
Khoneh  Khorshid
خونه  خورشید
The most suitable home for ecotourism
North of Iran
مناسب ترین خانه اکوتوریسم
در چلاسر و جل و تکش،  شهرستان تنکابن
 رزرو+98  939 7156040  : Reservation
مدیریت خانم خورشید کوهستانی
 
Healthy and natural local food
اقامتی بیاد ماندنی
Stay memorable
محیط آرام و خانوادگی
Quiet and family environment
پیاده روی در جنگل
Walk in the jungle
دیدن آثار تاریخی اطراف
See the monuments around
گردش در طبیعت وحشی
Circulating in the wild
  و…
And…
آدرس خونه خورشید 
گردشگری در طبیعت و پیاده روی در جنگل و دیدن آثار تاریخی اطراف،  خوردن مفصل غذا های محلی سالم و طبیعی در محیط آرام و خانوادگی روستایی،  و در نهایت اقامتی بیاد ماندنی….
رزرو+98 939 7156040  : Reservation